• Sách
  • T123
    Tập truyện cổ M'Nông: Chàng Prôt và nàng Ji Byât /
Giá tiền VND
DDC
Kí hiệu phân loại KV4
Nhan đề Tập truyện cổ M'Nông: Chàng Prôt và nàng Ji Byât / Trương Bi s.t., b.s.; Điểu Klưk, Điểu Klung kể; Điểu Kâu, Điểu Phước dịch
Thông tin xuất bản H. : Văn hóa thông tin, 2013
Mô tả vật lý 215tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Truyện cổ
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Mnông
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV14006052
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141127
0021
00424FD8F69-E784-4F6A-9FF5-D944AFC41377
005202108261529
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |cVND
039|y20210826152944|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |bT123
084|aKV4
245 |aTập truyện cổ M'Nông: Chàng Prôt và nàng Ji Byât / |cTrương Bi s.t., b.s.; Điểu Klưk, Điểu Klung kể; Điểu Kâu, Điểu Phước dịch
260 |aH. : |bVăn hóa thông tin, |c2013
300 |a215tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aTruyện cổ
653 |aViệt Nam
653|aDân tộc Mnông
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV14006052
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV14006052 Tiếng Việt T123 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào