• Sách
  • 895.922 PH104V
    Văn học miền Nam thời kỳ Nam Bắc phân tranh (Các thế kỷ XVI - XVIII) :
Giá tiền VND
DDC 895.922
Tác giả CN Phạm Việt Tuyền
Nhan đề Văn học miền Nam thời kỳ Nam Bắc phân tranh (Các thế kỷ XVI - XVIII) : Chuyên luận văn học / Phạm Việt Tuyền
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội Nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 339tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu những nét tiêu biểu trong của văn học Nam Bộ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Nam Bộ
Từ khóa tự do Chuyên luận
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001617
000 00788nam a2200337 4500
00141134
0021
004AA964BE5-E0DF-4470-85B9-0235C30C92CB
005202108261601
008140224s2020 vm| vie
0091 0
020|cVND
039|y20210826160137|zyennth
041 |avie
044 |avm
082|a895.922|bPH104V
100|aPhạm Việt Tuyền
24500|aVăn học miền Nam thời kỳ Nam Bắc phân tranh (Các thế kỷ XVI - XVIII) : |bChuyên luận văn học /|cPhạm Việt Tuyền
260 |aH. :|bNxb. Hội Nhà văn, |c2020
300 |a339tr. ;|c21cm
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aGiới thiệu những nét tiêu biểu trong của văn học Nam Bộ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18
653|aNghiên cứu văn học
653|aNam Bộ
653|aChuyên luận
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001617
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001617 Tiếng Việt 895.922 PH104V Sách tham khảo 1 Đang xử lý

Không có liên kết tài liệu số nào