• Đề tài
  • 382.4 TR121K
    Biện pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại Một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng :
DDC 382.4
Tác giả CN Trần Kim Hương
Nhan đề Biện pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại Một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.KT.2021.05 / Trần Kim Hương
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 62tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Trình bày thực trạng vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Một số kiến nghị nhằm vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng
Từ khóa tự do Thủy sản
Từ khóa tự do Xuất khẩu
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Tác giả(bs) CN Trần Kim Hương
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000156
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141176
0026
0049ABABE77-0D40-4824-BC1F-9ADAC6CF5D1A
005202111220939
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211122093950|boanhlth|c20211122093910|doanhlth|y20211122093647|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a382.4|bTR121K
100 |aTrần Kim Hương
245 |aBiện pháp vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại Một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số: ĐT.KT.2021.05 / |cTrần Kim Hương
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a62tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aTrình bày thực trạng vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Một số kiến nghị nhằm vượt rào cản kỹ thuật đối với hàng thủy sản xuất khẩu tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng
653 |aThủy sản
653 |aXuất khẩu
653 |aDoanh nghiệp
653|aHải Phòng
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
700 |aTrần Kim Hương|cTh.S
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000156
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000156 Đề tài 382.4 TR121K Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào