• Đề tài
  • 398 Đ406TH
    Giáo trình văn học dân gian Việt Nam :
DDC 398
Tác giả CN Đoàn Thị Ngọc Anh
Nhan đề Giáo trình văn học dân gian Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. / Đoàn Thị Ngọc Anh; Hoàng Thị Hồng Thắm
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 304tr. + CD ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
Tóm tắt Trình bày khái quát chung về Văn học dân gian Việt Nam. Các thể loạn văn học dân gian: Truyền thuyết, truyện cổ tích, thần thoại, sử thi, truyện cười. ca dao, dân ca, tục ngữ, chèo...
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Tác giả(bs) CN Đoàn Thị Ngọc Anh
Địa chỉ 100Đề tài(1): 109000159
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141179
0026
0049FC7952B-DB75-406C-9583-CE363BE4FD3E
005202111221031
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211122103100|zoanhlth
041 |avie
044 |avm
082 |a398|bĐ406TH
100 |aĐoàn Thị Ngọc Anh
245 |aGiáo trình văn học dân gian Việt Nam : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. / |cĐoàn Thị Ngọc Anh; Hoàng Thị Hồng Thắm
260 |aHải Phòng, |c2021
300 |a304tr. + CD ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng; UBND thành phố Hải Phòng
520 |aTrình bày khái quát chung về Văn học dân gian Việt Nam. Các thể loạn văn học dân gian: Truyền thuyết, truyện cổ tích, thần thoại, sử thi, truyện cười. ca dao, dân ca, tục ngữ, chèo...
653 |aVăn học dân gian
653 |aGiáo trình
653 |aViệt Nam
653|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
700 |aĐoàn Thị Ngọc Anh
852|a100|bĐề tài|j(1): 109000159
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bìa đề tàithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 109000159 Đề tài 398 Đ406TH Đề tài NCKH 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào