• Luận án - Luận văn
  • V500TH
    "Vườn Quốc gia Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới và vấn đề phát triển du lịch sinh thái" :
DDC
BBK 91
Tác giả CN Vũ Thành Trung
Nhan đề "Vườn Quốc gia Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới và vấn đề phát triển du lịch sinh thái" :Luận văn cuối khoá / Vũ Thành Trung; Lê Thị Ngọc Khanh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hải Phòng :Khoa Khoa học xã hội,2006
Mô tả vật lý 50tr. ;30cm
Từ khóa tự do Địa lí
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Khoá luận tốt nghiệp
Từ khóa tự do Du lịch sinh thái
Tác giả(bs) CN Lê Thị Ngọc Khanh
Địa chỉ 100Luận án, Luận văn(1): LA08000292
000 00776nam a2200289 4500
00121705
0022
00422650
008081219s2006 vm| vie
0091 0
039|y20081219150800|zhientt
041 |avie
044 |avm
082|bV500TH
084|a91
1001 |aVũ Thành Trung
24500|a"Vườn Quốc gia Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới và vấn đề phát triển du lịch sinh thái" :|bLuận văn cuối khoá / |cVũ Thành Trung; Lê Thị Ngọc Khanh hướng dẫn
260 |aHải Phòng :|bKhoa Khoa học xã hội,|c2006
300 |a50tr. ;|c30cm
502|aĐịa lí. Khoa Khoa học xã hội. Trường Đại học Hải Phòng
653|aĐịa lí
653|aHải Phòng
653|aKhoá luận tốt nghiệp
653|aDu lịch sinh thái
700|aLê Thị Ngọc Khanh|ehướng dẫn
852|a100|bLuận án, Luận văn|j(1): LA08000292
890|a1|b15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA08000292 Luận án, Luận văn V500TH Luận án – luận văn 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào