• Sách
  • NG527V
    23 chuyên đề giải 1001 bài toán sơ cấp :
Giá tiền 23500VND
DDC
Kí hiệu phân loại 510
Tác giả CN Nguyễn Văn Vĩnh
Nhan đề 23 chuyên đề giải 1001 bài toán sơ cấp : Bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên và năng khiếu. Q.1: 12 chuyên đề về đại số sơ cấp / Nguyễn Văn Vĩnh ch.b; Nguyễn Đức Đồng
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2002
Mô tả vật lý 386tr. ;21cm
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Toán sơ cấp
Từ khóa tự do Đại số
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Đồng
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM08042946
000 00727nam a2200289 4500
00121456
0021
00422387
008081010s2002 vm| vie
0091 0
020|c23500VND
039|y20081010104600|zhientt
041|avie
044|avm
082|bNG527V
084|a510
1001 |aNguyễn Văn Vĩnh
24500|a23 chuyên đề giải 1001 bài toán sơ cấp :|bBồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên và năng khiếu.|nQ.1: 12 chuyên đề về đại số sơ cấp / |cNguyễn Văn Vĩnh ch.b; Nguyễn Đức Đồng
260 |aH. :|bGiáo dục,|c2002
300 |a386tr. ;|c21cm
653|aSách luyện thi
653|aLớp 10
653|aToán sơ cấp
653|aĐại số
700|aNguyễn Đức Đồng
852|a100|bKho mượn|j(1): KM08042946
890|a1|b16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM08042946 Kho mượn NG527V Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào