• Sách
  • 510(083)
    Bồi dưỡng trọng điểm về toán sơ cấp :
Giá tiền 40VND
Kí hiệu phân loại 510(083)
Tác giả CN Bùi Tường
Nhan đề Bồi dưỡng trọng điểm về toán sơ cấp : Hình phẳng, lượng giác và hình không gian / Bùi Tường
Thông tin xuất bản H.:Đại học và trung học chuyên nghiệp,1974
Mô tả vật lý 81tr;27cm
Từ khóa tự do Lượng giác
Từ khóa tự do Hình không gian
Từ khóa tự do Toán học sơ cấp
Địa chỉ 100Kho mượn(3): KM06016551-3
000 00025nam a2200024 a 4500
0017249
0021
0047687
008051208s1974 vie
0091 0
020 |c40VND
039|y20051208091600|zlibol55
041 |avie
084 |a510(083)
1001 |aBùi Tường
245 |aBồi dưỡng trọng điểm về toán sơ cấp :|bHình phẳng, lượng giác và hình không gian / |cBùi Tường
260 |aH.:|bĐại học và trung học chuyên nghiệp,|c1974
300 |a81tr;|c27cm
653 |aLượng giác
653 |aHình không gian
653 |aToán học sơ cấp
852|a100|bKho mượn|j(3): KM06016551-3
890|a3|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06016551 Kho mượn 510(083) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
2 KM06016552 Kho mượn 510(083) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
3 KM06016553 Kho mượn 510(083) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào