• Sách
  • 34(V)47
    <142=Một trăm bốn mươi hai> tình huống pháp luật về sở hữu công nghiệp /
Giá tiền 98.000VND
Kí hiệu phân loại 34(V)47
Tác giả CN Ngô Quỳnh Hoa
Nhan đề <142=Một trăm bốn mươi hai> tình huống pháp luật về sở hữu công nghiệp / Ngô Quỳnh Hoa
Thông tin xuất bản H.:Lao động xã hội,2004
Mô tả vật lý 783tr;21cm
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Sở hữu trí tuệ
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD06002041
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM06002407
000 00025nam a2200024 a 4500
00114171
0021
00415020
008051208s2004 vie
0091 0
020 |c98.000VND
039|y20051208093400|zlibol55
041 |avie
084 |a34(V)47
1001 |aNgô Quỳnh Hoa
245 |a<142=Một trăm bốn mươi hai> tình huống pháp luật về sở hữu công nghiệp / |cNgô Quỳnh Hoa
260 |aH.:|bLao động xã hội,|c2004
300 |a783tr;|c21cm
653 |aKinh tế
653 |aPháp luật
653 |aSở hữu trí tuệ
852|a100|bKho đọc|j(1): KD06002041
852|a100|bKho mượn|j(1): KM06002407
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM06002407 Kho mượn 34(V)47 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KD06002041 Kho đọc 34(V)47 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào