• Sách
  • 517.12(077.3)
    Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích /
Giá tiền 28800VND
Kí hiệu phân loại 517.12(077.3)
Nhan đề Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích / Khu Quốc Anh,Nguyễn Anh Kiệt, Tạ Mân,...
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản H.:Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,2001
Mô tả vật lý 381tr;21cm
Từ khóa tự do Hình học giải tích
Từ khóa tự do Đại số tuyến tính
Từ khóa tự do Bài tập đại số
Từ khóa tự do Bài tập hình học
Từ khóa tự do Bài tập giải tích
Tác giả(bs) CN Khu Quốc Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Kiệt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Doãn Tuấn
Tác giả(bs) CN Tạ Mân
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD06007194-8
Địa chỉ 100Kho mượn(5): KM06017233-4, KM06029602, KM07030861, KM07034236
000 00025nam a2200024 a 4500
0019220
0021
0049957
008051208s2001 vie
0091 0
020 |c28800VND
039|y20051208092200|zlibol55
041 |avie
084 |a517.12(077.3)
245 |aBài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích / |cKhu Quốc Anh,Nguyễn Anh Kiệt, Tạ Mân,...
250 |aIn lần thứ 2
260 |aH.:|bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,|c2001
300 |a381tr;|c21cm
653 |aHình học giải tích
653 |aĐại số tuyến tính
653 |aBài tập đại số
653 |aBài tập hình học
653 |aBài tập giải tích
700 |aKhu Quốc Anh
700 |aNguyễn Anh Kiệt
700 |aNguyễn Doãn Tuấn
700 |aTạ Mân
852|a100|bKho đọc|j(5): KD06007194-8
852|a100|bKho mượn|j(5): KM06017233-4, KM06029602, KM07030861, KM07034236
890|a10|b603
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM07034236 Kho mượn 517.12(077.3) Sách tham khảo 10 Sẵn sàng
2 KM07030861 Kho mượn 517.12(077.3) Sách tham khảo 9 Sẵn sàng
3 KM06029602 Kho mượn 517.12(077.3) Sách tham khảo 8 Sẵn sàng
4 KM06017233 Kho mượn 517.12(077.3) Sách tham khảo 6 Sẵn sàng
5 KM06017234 Kho mượn 517.12(077.3) Sách tham khảo 7 Sẵn sàng
6 KD06007194 Kho đọc 517.12(077.3) Sách tham khảo 1 Sẵn sàng
7 KD06007195 Kho đọc 517.12(077.3) Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
8 KD06007196 Kho đọc 517.12(077.3) Sách tham khảo 3 Sẵn sàng
9 KD06007197 Kho đọc 517.12(077.3) Sách tham khảo 4 Sẵn sàng
10 KD06007198 Kho đọc 517.12(077.3) Sách tham khảo 5 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào