• Sách
  • 51
    <40=Bốn mươi> năm olympic toán học quốc tế (1959-2000) /
Giá tiền 25000VND
Kí hiệu phân loại 51
Tác giả CN Vũ Dương Thuỵ
Nhan đề <40=Bốn mươi> năm olympic toán học quốc tế (1959-2000) / Vũ Dương Thuỵ ch.b; Nguyễn Văn Nho
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,2002
Mô tả vật lý 356tr;24cm
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Bài tập toán
Từ khóa tự do Giải tích toán học
Từ khóa tự do Olimpic
Từ khóa tự do Đại số
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Nho
Địa chỉ 100Kho mượn(1): KM07034416
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): TV11001720
000 00025nam a2200024 a 4500
00112810
0021
00413639
008051208s2002 vie
0091 0
020 |c25000VND
039|y20051208093100|zlibol55
041 |avie
084 |a51
1001 |aVũ Dương Thuỵ
245 |a<40=Bốn mươi> năm olympic toán học quốc tế (1959-2000) / |cVũ Dương Thuỵ ch.b; Nguyễn Văn Nho
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH.:|bGiáo dục,|c2002
300 |a356tr;|c24cm
653 |aHình học
653 |aToán học
653 |aQuốc tế
653 |aBài tập toán
653 |aGiải tích toán học
653 |aOlimpic
653 |aĐại số
700 |aNguyễn Văn Nho
852|a100|bKho mượn|j(1): KM07034416
852|a100|bTiếng Việt|j(1): TV11001720
890|a2|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TV11001720 Tiếng Việt 51 Sách tham khảo 2 Sẵn sàng
2 KM07034416 Kho mượn 51 Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào