• Sách
  • 779 L250V
    Bờ xưa :
Giá tiền VND
DDC 779
Nhan đề Bờ xưa : Sách ảnh / Lê Va
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội Nhà văn,2020
Mô tả vật lý 163tr. ;15x21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu những hình ảnh thác Bờ xưa và phố Bờ xưa được tác giả sưu tầm ở Hòa Bình cách đây 40 năm
Từ khóa tự do Thác Bờ
Từ khóa tự do Hòa Bình
Từ khóa tự do Nhiếp ảnh
Từ khóa tự do Sách ảnh
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107001748
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141346
0021
0043D0FACF3-B7B6-4AD2-A649-72353E08FA7B
005202205041027
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043191233|cVND
039|a20220504102741|byennth|y20220504102730|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a779|bL250V
245 |aBờ xưa : |bSách ảnh / |cLê Va
260 |aH. :|bNxb. Hội Nhà văn,|c2020
300 |a163tr. ;|c15x21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520|aGiới thiệu những hình ảnh thác Bờ xưa và phố Bờ xưa được tác giả sưu tầm ở Hòa Bình cách đây 40 năm
653 |aThác Bờ
653 |aHòa Bình
653 |aNhiếp ảnh
653|aSách ảnh
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107001748
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107001748 Tiếng Việt 779 L250V Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào