• Sách
  • 51(075.1)
    Sai lầm phổ biến khi giải toán :
Giá tiền 4800VND
Kí hiệu phân loại 51(075.1)
Tác giả CN Nguyễn Vĩnh Cận
Nhan đề Sai lầm phổ biến khi giải toán : Dùng cho học sinh và giáo viên dạy toán PTTH / Nguyễn Vĩnh Cận, Lê Thống Nhất, Phan Thanh Quang
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1996
Mô tả vật lý 146tr;21cm
Tóm tắt Thống kê phân tích những sai lầm khi giải các bài tập đại số, giải tích, lượng giác, hình học
Từ khóa tự do Giải bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Từ khóa tự do Toán
Tác giả(bs) CN Lê Thống Nhất
Tác giả(bs) CN Phan Thanh Quang
000 00025nam a2200024 a 4500
0014363
0021
0044551
008051208s1996 vie
0091 0
020 |c4800VND
039|y20051208090100|zlibol55
041 |avie
084 |a51(075.1)
1001 |aNguyễn Vĩnh Cận
245 |aSai lầm phổ biến khi giải toán :|bDùng cho học sinh và giáo viên dạy toán PTTH / |cNguyễn Vĩnh Cận, Lê Thống Nhất, Phan Thanh Quang
260 |aH.:|bGiáo dục,|c1996
300 |a146tr;|c21cm
520 |aThống kê phân tích những sai lầm khi giải các bài tập đại số, giải tích, lượng giác, hình học
653 |aGiải bài tập
653 |aSách đọc thêm
653 |aToán
700 |aLê Thống Nhất
700 |aPhan Thanh Quang
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần

Không có liên kết tài liệu số nào