• Sách
  • 346.597 PH104V
    Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay /
Giá tiền 81000 VND
DDC 346.597
Tác giả CN Phạm Văn Tuyết
Nhan đề Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2012
Mô tả vật lý 310tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về hợp đồng tín dụng, biện pháp đảm bảo tiền vay và xử lý tài sản đảm bảo tiền vay
Từ khóa tự do Tín dụng ngân hàng
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Lê Kim Giang
Địa chỉ Thư Viện Đại học Hải Phòng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140108
0021
004C9E26E53-C235-4344-B139-B125021682FB
005202006120930
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c81000 VND
039|a20200612093259|boanhlth|y20200601153725|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a346.597|bPH104V
100 |aPhạm Văn Tuyết
245 |aHợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay / |cPhạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang
260 |aH. : |bTư pháp, |c2012
300 |a310tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề chung về hợp đồng tín dụng, biện pháp đảm bảo tiền vay và xử lý tài sản đảm bảo tiền vay
653 |aTín dụng ngân hàng
653 |aHợp đồng
653 |aPháp luật
653|aViệt Nam
700 |aLê Kim Giang
852 |aThư Viện Đại học Hải Phòng
8561|uhttp://lib.dhhp.edu.vn/kiposdata1/tailieuso/2017/hopdongtindung/hopdongtindung_001thumbimage.jpg
890|c1