• Sách
  • 390.08 TR121V
    Nhân sinh dưới bóng đại ngàn :
Giá tiền
DDC 390.08
Tác giả CN Trần Văn Hạc
Nhan đề Nhân sinh dưới bóng đại ngàn : Những mỹ tục của người Thái Tây Bắc / Trần Văn Hạc
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 179tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Tìm hiểu về những mỹ tục của người Thái Tây Bắc: Phong tục khi vào nhà, nền móng của sự sống của người Thái Tây Bắc, tục chung chăn đệm, tục hoả táng, buộc chỉ cổ tay và lễ "Tỏn cộ" của người Thái Đen Mường Lò, mỹ tục xin số xin tuổi, hát xin dâu, tục lấy nước đêm giao thừa, nhân sinh trong mỗi món ăn, bài hát mừng dâu mới của người Thái Mường Lò Yên Bái...
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Tây Bắc
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Tiếng Việt(1): 107000934
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140055
0021
0044F61C53F-19AD-478E-8BD1-121980C92EDE
005202003101017
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049840050
039|y20200310101745|zyennth
041 |avie
044 |avm
082 |a390.08|bTR121V
100 |aTrần Văn Hạc
245 |aNhân sinh dưới bóng đại ngàn : |bNhững mỹ tục của người Thái Tây Bắc / |cTrần Văn Hạc
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a179tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aTìm hiểu về những mỹ tục của người Thái Tây Bắc: Phong tục khi vào nhà, nền móng của sự sống của người Thái Tây Bắc, tục chung chăn đệm, tục hoả táng, buộc chỉ cổ tay và lễ "Tỏn cộ" của người Thái Đen Mường Lò, mỹ tục xin số xin tuổi, hát xin dâu, tục lấy nước đêm giao thừa, nhân sinh trong mỗi món ăn, bài hát mừng dâu mới của người Thái Mường Lò Yên Bái...
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aPhong tục
653 |aDân tộc Thái
653|aTây Bắc
653|aViệt Nam
852|a100|bTiếng Việt|j(1): 107000934
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 107000934 Tiếng Việt 390.08 TR121V Sách tham khảo 1 Sẵn sàng

Không có liên kết tài liệu số nào