Dòng Nội dung
1
Đại số tuyến tính và hình học giải tích / Nguyễn Văn Mậu, Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thuỷ Thanh,...
H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2002
320tr; 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:10)
2
Đại số tuyến tính và hình học giải tích / Nguyễn Văn Mậu, Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thuỷ Thanh,...
H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2004
320tr. ; 24cm


Đầu mục:75 (Lượt lưu thông:106)
3
Giáo trình Luật dân sự Việt Nam. Ch. b.: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Thị Hồng Yến,... T.1 /
H. : Công an nhân dân, 2018
354tr. ; 21cm.

Trình bày khái niệm về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật dân sự, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu, quyền sở hữu và quyền thừa kế
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)
4
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b. ), Trần Thị Huệ... T.2 /
H. : Công an nhân dân, 2018
367tr. ; 21cm.

Trình bày khái niệm, nội dung, các vấn đề pháp luật có liên quan về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng; một số hợp đồng dân sự thông dụng; hứa thưởng và thi có giải; thực hiện công viêc không có uỷ quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)
5
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Biên soạn: Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Văn Tuyết,... T.2 /
H.: Công an nhân dân, 1997
406tr; 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2)