Ngày đăng bài: 06/12/2023 10:16
Lượt xem: 953
Photo tài liệu, đóng quyển, số hóa tài liệu

Nhằm giúp bạn đọc có được nhiều tài liệu cần tìm hơn. Trung tâm Thông tin - Thư viện có hỗ trợ bạn đọc Photo tài liệu, đóng quyển, số hóa tài liệu theo yêu cầu. Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu xin mời liên hệ:

Cô: Phạm Thị Ngọc Lan, tầng 1 nhà C4. SĐT: 0853.015088 để được tư vấn, hướng dẫn.

Hotline0943.591924.