Ngày đăng bài: 27/11/2023 08:56
Lượt xem: 1483
Đào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin

Trung tâm Thông tin - Thư viện có mở lớp đào tạo kiến thức thông tin cho người dùng tin nhằm giúp Bạn đọc nắm được các bước, thành thạo trong việc tìm tin theo yêu cầu. Bạn đọc có nhu cầu đăng ký lớp đào tạo xin mời liên hệ:

Cô: Phạm Thị Ngọc Lan tại tầng 1 nhà C4. SĐT: 0853.015088 để được hướng dẫn.

Hotline Trung tâm: 0943.591924.

Trân trọng./.