Dòng Nội dung
1
<333=Ba trăm ba mươi ba> bài toán vui : Sách dùng cho học sinh lớp 6-12 / Nguyễn Vĩnh Cận
H.: Giáo dục, 2003
195tr; 21cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:12)
2
3
Giúp em giải bài tập hình học 7 : Theo sách giáo khoa 1996 / Phan Thanh Quang, Nguyễn Vĩnh Cận
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
112tr; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2)
4
Sai lầm phổ biến khi giải toán : Dùng cho học sinh và giáo viên dạy toán PTTH / Nguyễn Vĩnh Cận, Lê Thống Nhất, Phan Thanh Quang
H.: Giáo dục, 1996
146tr; 21cm

Thống kê phân tích những sai lầm khi giải các bài tập đại số, giải tích, lượng giác, hình học

5
Sai lầm phổ biến khi giải toán : Dùng cho học sinh và giáo viên dạy toán THPT / Nguyễn Vĩnh Cận, Lê Thống Nhất, Phan Thanh Quang
H.: Giáo dục, 2002
146tr; 21cm

Thống kê phân tích những sai lầm khi giải các bài tập đại số, giải tích, lượng giác, hình học
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:8)