Dòng Nội dung
1
Các câu chuyện toán học. Nguyễn Bá Đô, Hồ Châu T.2: Cái đã biết trong cái chưa biết /
H.: Giáo dục, 2000
171tr: hình vẽ, bảng; 21cm

Gồm những câu chuyện lí thú của một nhánh toán học: phương trình
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4)
2
Cơ khí / Hồ Châu, Tạ Phú Chinh dịch
H.: Khoa học và kỹ thuật, 2001
261tr; 19cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:9)
3
Đạo : Triết học phương Đông / Trương Lập Văn ch.b; Sầm Hiền An,...; Hồ Châu,... dịch
H.: Khoa học xã hội, 1998
707tr; 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)