Dòng Nội dung
1
Bình giảng văn 9 : Bình giảng văn trung học / Tạ Đức Hiền, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Việt Nga,...
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
159tr. ; 24cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:91)
2
Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 60.34.04.10 / Nguyễn Trung Kiên; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2017
74tr. : bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ minh họa ; 30cm +

Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra thuế. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Đầu mục:1
3
4
5
Sử dụng phần mềm Moodle để hỗ trợ dạy học và đánh giá học phần toán cao cấp cho sinh viên khối kinh tế trường Đại học Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục. Mã số: 8.14.01.11 / Nguyễn Trung Kiên; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
119tr. + CD ; 30cm.

Nghiên cứu thực trạng về việc giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá học phần toán cao cấp ở trường Đại học Hải Phòng. Xây dựng giải pháp sử dụng phần mềm Moodle để quản lý đào tạo, hỗ trợ giảng dạy và kiểm tra đánh giá hạn chế học phần toán cao cấp ở trường Đại học Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1