Dòng Nội dung
1
2
Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Hải An - Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 60.34.04.10 / Nguyễn Duy Linh; Vũ Thế Bình hướng dẫn
Hải Phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2016
77tr. : bảng, sơ đồ minh họa ; 30cm +

Nghiên cứu lí luận về quản lý khám chữa bệnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí khám chữa bệnh. Mô tả thực trạng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa Hải An, Hải Phòng. Đưa ra một số giải pháp ứng dụng công nghệ thôn tin trong quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện này.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
4
5