Dòng Nội dung
1
Biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Trần Thị Huệ; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
75tr + CD : bảng, hình vẽ minh họa ; 30cm.

Thực trạng môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2017. Một số biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b. ), Trần Thị Huệ... T.2 /
H. : Công an nhân dân, 2018
367tr. ; 21cm.

Trình bày khái niệm, nội dung, các vấn đề pháp luật có liên quan về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng; một số hợp đồng dân sự thông dụng; hứa thưởng và thi có giải; thực hiện công viêc không có uỷ quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)
3
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Biên soạn: Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Văn Tuyết,... T.2 /
H.: Công an nhân dân, 1997
406tr; 21cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2)
4
Phân tích và hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty TNHH Ngôi sao Việt : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp / Trần Thị Huệ; Nguyễn Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
Hải Phòng : Khoa Kế toán - Tài chính, 2016
90tr. : sơ đồ, bảng biểu ; 30cm +

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty TNHH Ngôi sao Việt.
Đầu mục:1