Dòng Nội dung
1
2
3
Văn hóa ẩm thực người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc / Lâm Văn Hùng tìm hiểu, giới thiệu
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016
287tr. ; 21cm

Khái quát về dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc. Giới thiệu các loại lương thực, thực phẩm của họ. Các nét đặc trưng trong ẩm thực truyền thống của người Sán Dìu và công việc bảo tồn, phát huy.
Đầu mục:1