Dòng Nội dung
1
Lịch vạn niên dịch học phổ thông / Hồ Thị Lan dịch
H. : Văn hóa dân tộc, 1997
806tr. ; 28x20cm.

Giới thiệu cách tra cứu ngày, tháng, năm Âm lịch và Dương lịch; can - chi; thiên văn của từng ngày, tháng, năm từ 1910 đến 2001
Đầu mục:1