Dòng Nội dung
1
2
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thuý Xiêm, Vũ Kim Dũng
H. : Văn hóa thông tin, 2006
179tr. ; 21cm


Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:107)
3
Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh, Cao Thuý Xiêm
H.: Thống kê, 2003
128tr; 21cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:35)
4
Giáo trình kinh tế quản lý / Vũ Kim Dũng, Cao Thuý Xiêm
H.: Thống kê, 2003
371tr; 21cm


Đầu mục:1
5
Kinh tế học vi mô : Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập / Cao Thuý Xiêm
H. : Chính trị - hành chính, 2010
215tr. ; 21cm

Gồm những câu hỏi trắc nghiệm và bài tập về cung và cầu, tiêu dùng, sản xuất và chi phí, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, độc quyền tập đoàn, cung và cầu lao động,...
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:20)