Dòng Nội dung
1
<101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / B.s: Ngô Đình Giao (ch.b), Phạm Văn Minh,...
H.: Thống kê, 1997
183tr : hình vẽ; 21cm

Gồm các lời giải và đáp số đề cập đến nội dung chủ yếu của kinh tế vi mô: cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:74)
2
3
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thuý Xiêm, Vũ Kim Dũng
H. : Văn hóa thông tin, 2006
179tr. ; 21cm


Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:107)
4
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng
H. : Thế giới, 2008
179tr. ; 21cm

Các dạng bài tập có lời giải về nền kinh tế vi mô: Cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận...
Đầu mục:27 (Lượt lưu thông:123)
5
Bài học thiên nhiên / Vũ Kim Dũng ; Bìa và minh họa: Thy Ngọc
H.: Kim Đồng, 1978
122tr; 19cm

Một số khả năng kỳ lạ của sinh vật như da cá heo, cánh chim, chân chuột túi, cảm giác của dơi và cá...Sự phát triển của ngành phỏng sinh học trên thế giới chế tạo ra những máy thần kỳ như rađa, máy dự báo bão
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2)