Dòng Nội dung
1
<100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,..
H.: Giáo dục, 1996
168tr; 21cm

Nguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10)
2
<100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,...
H.: Giáo dục, 1997
168tr; 21cm

Nguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:86)
3
100 trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,..
H. : Giáo dục, 1997
168tr ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1)
4
Huấn luyện bơi lội / Biên dịch: Bùi Thị Xuân, Đỗ Trọng Thịnh
H. : Thể dục thể thao, 1999
415tr ; 21cm


Đầu mục:2
5
Huấn luyện bơi lội / Bùi Thị Xuân, Đỗ Trọng Thinh
H.: Thể dục thể thao, 2001
415tr; 21cm


Đầu mục:8