Dòng Nội dung
1
2
Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam từ thực trạng công nhân thành phố Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Nguyễn Đăng Thành (ch.b.); Nguyễn Hữu Tư, Trần Bạch Đằng b.s.
H. : Chính trị Quốc gia, 2008
262tr. ; 19cm

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm vai trò của đội ngũ công nhân hiện nay. Thực trạng, vấn đề và xu hướng biến đổi đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục:1