Dòng Nội dung
1
<100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,..
H.: Giáo dục, 1996
168tr; 21cm

Nguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10)
2
<100=Một trăm> trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,...
H.: Giáo dục, 1997
168tr; 21cm

Nguồn gốc, phân loại đặc điểm của trò chơi. Phương pháp giảng dạy trò chơi cho học sinh tiểu học. 100 trò chơi chọn lọc
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:86)
3
100 trò chơi vận động cho học sinh tiểu học / Trần Đồng Lâm ch.b,..
H. : Giáo dục, 1997
168tr ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1)
4
Chạy cự li ngắn : Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm / Trần Đồng Lâm (ch.b), Nguyễn Thế Xuân
H.: Giáo dục, 1998
104tr; 21cm

Lịch sử phát triển, nguyên lí và kỹ thuật, một số bài tập rèn luyện kĩ thuật để phát triển thể lực, phương pháp giảng dạy, luật thi đấu môn chạy cự li ngắn
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:7)
5