Dòng Nội dung
1
<33=Ba mươi ba> câu chuyện với các bà mẹ / Benjamin Spock; Nguyễn Hiến Lê lược dịch
H.: Văn hoá thông tin, 2003
241tr; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4)
2
33 câu chuyện với các bà mẹ / Benjamin Spock ; Nguyễn Hiến Lê lược dịch
H. : Văn hóa thông tin, 2003
241tr. ; 19cm.

Gồm nhiều câu chuyện nhỏ cung cấp cho các bà mẹ những kiến thức cơ bản về sức khoẻ, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ; các phương pháp giáo dục trẻ trong những trường hợp và độ tuổi cụ thể
Đầu mục:1
3
Bài học của lịch sử / Will Durant; Nguyễn Hiến Lê dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006
193tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:8)
4
5