Dòng Nội dung
1
<101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / B.s: Ngô Đình Giao (ch.b), Phạm Văn Minh,...
H.: Thống kê, 1997
183tr : hình vẽ; 21cm

Gồm các lời giải và đáp số đề cập đến nội dung chủ yếu của kinh tế vi mô: cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:74)
2
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thuý Xiêm, Vũ Kim Dũng
H. : Văn hóa thông tin, 2006
179tr. ; 21cm


Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:107)
3
101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng
H. : Thế giới, 2008
179tr. ; 21cm

Các dạng bài tập có lời giải về nền kinh tế vi mô: Cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận...
Đầu mục:27 (Lượt lưu thông:123)
4
Kinh tế học vi mô / Cao Thuý Xiêm ch.b
H. : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008
270tr. ; 21cm


Đầu mục:39 (Lượt lưu thông:86)
5
Kinh tế học vi mô : Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập / Cao Thuý Xiêm
H. : Chính trị - Hành chính, 2010
215tr. ; 21cm

Gồm những câu hỏi trắc nghiệm và bài tập về cung và cầu, tiêu dùng, sản xuất và chi phí, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, độc quyền tập đoàn, cung và cầu lao động,...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3)