Dòng Nội dung
1
Biện pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Lưu Vũ Dũng; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
76tr + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng. Biện pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

2
Biện pháp hoàn thiện công tác cải cách hành chính đối với thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 8.34.01.01 / Nguyễn Minh Hường; Đặng Công Xưởng hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
76tr + CD : bảng, sơ đồ minh họa ; 30cm.

Đánh giá công tác cải cách hành chính đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Một số biện pháp hoàn thiện công tác cải cách hành chính đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Biện pháp hoàn thiện công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02 / Bùi Văn Hà; Vũ Trụ Phi hướng dẫn
Hải Phòng, 2013
104tr. ; 30cm.

Thực trạng hệ thống tổ chức và hoạt động chi tả các chế độ bảo hiểm xã hội ở thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ BHXH ở thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1

4
Biện pháp hoàn thiện công tác chống buôn lậu qua đường biển tại Cục Hải quan Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Dương Quốc Tuấn; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
67tr. + CD : bảng, biểu, hình minh họa ; 30cm.

Thực trạng công tác chống buôn lậu qua đường biển tại Cục hải quan Hải Phòng. Biện pháp hoàn thiện công tác chống buôn lậu qua đường biển tại Cục hải quan Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty TNHH MTV thông tin điện tử hàng hải Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 8.34.01.01 / Đặng Kim Hoàng; Vương Toàn Thuyên hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
76tr. + CD : bảng biểu, hình vẽ, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Phân tích đánh giá tình hình kinh doanh của một số đối thủ cạnh tranh, từ đó tiến hành hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 và đề xuất một số chiến lược chức năng để thực hiện chiến lược kinh doanh đễ đề ra
Đầu mục:1 Tài liệu số:1