Dòng Nội dung
1
Bài tập - bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại - tín dụng ngân hàng : Dùng cho sinh viên thuộc các trường đại học chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh / Phan Thị Cúc (ch.b.), Đoàn Văn Huy, Nguyễn Thị Tuyết Nga,...
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
358tr. ; 24cm

Bao gồm lí thuyết và bài tập về nghiệp vụ ngân hàng: tổng quan về ngân hàng thương mại, nguồn vốn và quản lí nguồn vốn, cho vay và cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác, rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lí, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8)
2
3
Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ khoa học; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Trịnh Xuân Hoàng; Vũ Trụ Phi hướng dẫn
Hải Phòng : Nxb. Trường Đại học Hải Phòng, 2011
89tr. ; 30cm

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại; Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng; Đề xuất một số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này.
Đầu mục:1
4
Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60.34.01.02 / Nguyễn Thái An; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải phòng : Trường Đại học Hải Phòng, 2016
68tr. : bảng minh họa ; 30cm +

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Phân tích và đề xuất những biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng.
Đầu mục:1
5
Hợp đồng tín dụng và biện pháp bảo đảm tiền vay / Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang
H. : Tư pháp, 2012
310tr. ; 21cm.

Trình bày một số vấn đề chung về hợp đồng tín dụng, biện pháp đảm bảo tiền vay và xử lý tài sản đảm bảo tiền vay
Tài liệu số:1