Dòng Nội dung
1
6 quyết sách lớn đời người / Việt Văn b.s
H. : Văn hóa thông tin, 2006
259tr. ; 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:12)
2
3
Biện pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tại Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 8.34.01.01 / Trần Thành Bắc, Bùi Thị Minh Tiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
67tr. + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng. Một số biện pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Vũ Doãn Bách; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
70tr. : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Xây dựng số 12. Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Xây dựng số 12
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Biện pháp nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạch Tray : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 8.34.01.01 / Nguyễn Thị Hồng Hải; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
91tr + CD ; 30cm.

Thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray. Biện pháp nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đầu mục:1 Tài liệu số:1