Dòng Nội dung
1
<192=Một trăm chín mươi hai> nước trên thế giới / Mai Lý Quảng (ch.b), Đỗ Đức Thịnh,...
H.: Thế giới, 2000
651tr : bản đồ; 21cm

Giới thiệu những đặc điểm địa lí, lịch sử, văn hóa, kinh tế và thể chế chính trị của các quốc gia có chủ quyền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3)
2
77 chân dung văn hóa trong lịch sử Việt Nam / Tạ Ngọc Liễn
H. : Thanh niên, 2012
499tr. ; 21cm

Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời, tư tưởng, tài năng của 77 nhà thơ, nhà văn, nhà tư tưởng trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:11)
3
98 phép xử thế (Nghệ thuật ứng xử của người thành đạt) / Trần Thanh, Nguyễn Huy Sanh sưu tầm và biên soạn
H. : Công an nhân dân, 2006
431tr. ; 21cm

Giới thiệu 98 phép xử thế của người xưa qua các sách cổ của người Trung Quốc. Tổng kết những mặt khuyết, yếu, tài, sắc, danh lợi, cử chỉ, tình hình dễ gây tai hoạ cho thân mình, để làm kinh nghiệm đối nhân xử thế
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:97)
4
Almanach người mẹ và phái đẹp / Lê Thị Ngân Giang, Nguyễn Hoàng Điệp,...
H. : Văn hóa thông tin, 2008
2304tr. ; 32cm

Giới thiệu niên lịch, sự kiện, luật pháp và các công ước về bà mẹ và phái đẹp; người mẹ và phái đẹp trong truyền thuyết, lịch sử; nhũng phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử thế giới, Việt Nam và các đệ nhất phu nhân; các nữ anh hùng trong chiến đấu, lao động và các bà mẹ Việt Nam anh hùng; những nữ nguyên thủ, chính sách thế giới và các nhà lãnh đạo nữ Việt Nam thời hiện đại; những nhà khoa học nữ trong nhiều lĩnh vực; phái đẹp với văn chương, nghệ thuật, văn hóa, thể thao, bách khoa tri thức về phụ nữ...
Đầu mục:1
5
Ảnh hưởng của phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan : Luận án Tiến sĩ Đông Nam Á học. Mã số: 62.31.06.10 / Trần Thị Họa My; Nguyễn Tương Lai hướng dẫn
H., 2018
140tr. + 15tr phục lục + CD ; 30cm.

Phân tích ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến chính trị, đời sống xã hội, văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội, văn học của Thái Lan
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1