Dòng Nội dung
1
2
3
300 trò chơi tư duy của sinh viên trường đại học Harvard : Nhận biết hình dạng, tư duy không gian, tư duy lô gích,... / Hoài Nha dịch
H. : Dân trí, 2012
252tr. ; 24cm

Giới thiệu 300 trò chơi tư duy với nội dung phong phú, hình thức linh hoạt, nhiều mức độ khó dễ khác nhau được trường Harvard chọn lọc để rèn luyện tư duy cho sinh viên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:20)
4
5
Ca dao, câu đố, đồng dao, tục ngữ và trò chơi dân gian dân tộc Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong
H. : Văn hóa thông tin, 2013
267tr. ; 21cm

Khái quát về ca dao, câu đố, đồng dao, tục ngữ và trò chơi dân gian của dân tộc Tà Ôi. Giới thiệu các bài ca dao, tục ngữ, câu đố, đồng dao và các trò chơi dân gian thể hiện tín ngưỡng tộc người Tà Ôi
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)