Dòng Nội dung
1
Bài giảng vật lí môi trường : Dùng cho sinh viên ngành sư phạm vật lí / Lê Thị Thanh Hương
Hải Phòng, 2018
47tr. ; 30cm.

Giáo dục môi trường trong dạy học vật lý ở trường Trung học phổ thông, thiết kế được một số mô đun giáo dục môi trường vào các bài giải vật lý cụ thể ở trường phố thông
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Bài học lịch sử và việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử ở trường THPT : Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997-2000 cho giáo viên THPT / Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Hữu Trí
H.: Giáo dục, 1999
59tr : hình vẽ; 21cm

Những vấn đề lí luận cơ bản và việc tiến hành bài học lịch sử. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
3
Biện pháp tu từ cú pháp trong các văn bản đọc hiểu sách ngữ văn Trung học phổ thông : Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.01 / Lương Thị Vui; Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn
Hải Phòng, 2011
114tr. ; 30cm.

Đặc điểm của biện pháp tu từ cúp pháp trong văn bản đọc hiểu ở trường Trung học phổ thông. Giá trị tu từ của biện pháp tu từ cú pháp trong văn bản đọc hiểu ở Trung học phổ thông
Đầu mục:1

4
Biện pháp tu từ so sánh trong các văn bản thơ Việt Nam hiện đại, chương trình phổ thông hiện hành : Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.01 / Vũ Thị Tố Uyên; Nguyễn Thị Thuận hướng dẫn
Hải Phòng, 2011
107tr. ; 30cm.

Đặc điểm cấu trúc của biện pháp tu từ so sánh trong các văn bản thơ Việt Nam hiện đại chương trình phổ thông hiện hành. Đặc điểm từng yếu tố trong cấu trúc so sánh tu từ của các văn bản thơ Việt Nam hiện đại, chương trình phổ thông hiện hành
Đầu mục:1

5