Dòng Nội dung
1
Lịch âm dương Việt nam (1900 - 2010) / Nguyễn Văn Chung
H. : Văn hóa dân tộc, 2001
837tr. ; 30cm.

Sơ lược về lịch âm, lịch dương và lịch âm dương; cấu trúc và ứng dụng lịch âm dương Việt nam; lịch âm dương Việt nam (1900 - 2010)
Đầu mục:1