Dòng Nội dung
1
Green internet of things for smast cities : Cencepts, implications, and challenges / Surjeet Dala, Vivek Jaglan, Dac-Nhuong Le
Boca Raton, FL : CRC press, 2021
301tr. ; 21cm.

Giới thiệu các giải pháp phát triển công nghệ bền vững với các ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng thành phố thông minh.
Đầu mục:1

2
3
Nghiên cứu làm phim hoạt hình 2D Animations trên nền tảng Mono : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Hoàng Long Vũ; Bùi Thị Thúy Quỳnh hướng dẫn
Hải Phòng, 2024
82tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.

Giới thiệu tổng quan về phim hoạt hình, Moho và quá trình kỹ năng diễn hoạt Animotion. Ứng dụng Moho để xây dựng phim hoạt hình 2D
Đầu mục:1

4
Nghiên cứu mô hình lập trình M - V - C và ứng dụng xây dựng Website bán thiết bị máy tính : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Nguyễn Minh Hoàng; Trần Quốc Tuấn hướng dẫn
Hải Phòng, 2024
65tr. : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Tìm hiểu về công nghệ ASP, thương mại điện tử khái quát ưu và nhược điểm tầm quan trọng của công nghệ này trong việc xây dựng các hệ thống website
Đầu mục:1

5
Thiết kế Website bán đồ chăm sóc sức khỏe bằng Wordpress : Khóa luận tốt nghiệp; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin. Khoa Công nghệ thông tin / Đặng Duy Thái; Đào Thị Hưng hướng dẫn
Hải Phòng, 2024
55tr. : hình ảnh, bảng biểu minh họa ; 30cm.

Nghiên cứu đánh giá quy mô thị trường chăm sóc sức khỏe trực tuyến bao gồm sự đa dạng của sản phẩm và các đặc điểm cạnh tranh
Đầu mục:1