Dòng Nội dung
1
2
Âm nhạc cổ truyền Việt Nam : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Nguyễn Thụy Loan
H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2005
255tr. ; 24cm


Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:72)
3
4
Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ - mẫu giáo : Tài liệu chính thức đào tạo giáo viên nhà trẻ - mẫu giáo hệ sư phạm 12+2 / B.s: Nguyễn Hoàng Thông
H.: Giáo dục, 1997
102tr : hình vẽ; 21cm

Giới thiệu các vấn đề về âm nhạc: ký, xướng âm, hát và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ, mẫu giáo
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:16)
5
ASP 3.0 & ASP. Net : Giáo trình tin học lý thuyết & bài tập / Nguyễn Phương Lan ch.b; Lê Hữu Đạt, Hoàng Đức Hải
H. : Lao động xã hội, 2008
198tr. ; 29cm +

Kiến thức cơ bản về lập trình web bằng ngôn ngữ ASP 3.0, các kiến thức về xây dựng ứng dụng thương mại e-commerce. Kiến trúc và công nghệ ASP.NET của microsoft trong phiên bản .NET mới nhất
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:9)