Dòng Nội dung
1
2
3
<101=Một trăm linh một> bài tập kinh tế vi mô chọn lọc / B.s: Ngô Đình Giao (ch.b), Phạm Văn Minh,...
H.: Thống kê, 1997
183tr : hình vẽ; 21cm

Gồm các lời giải và đáp số đề cập đến nội dung chủ yếu của kinh tế vi mô: cung, cầu, tiêu dùng, sản xuất, chi phí, lợi nhuận, cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:74)
4
5