Dòng Nội dung
1
400 bài tập hoá học THCS : Theo chương trình và SGK mới / Nguyễn Hữu Thạc
H. : Giáo dục, 2005
206tr. ; 24cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:89)
2
Bài tập thí nghiệm vật lí phổ thông cơ sở : Cẩm nang vật lí / Nguyễn Thượng Chung
Hải phòng: Nxb. Hải Phòng, 1997
150tr; 19cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:4)
3
Biện pháp phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trong dạy học hình học lớp 6 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / Lê Thị Hiền; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn
Hải Phòng, 2023
78tr. +42tr. phụ lục : bảng, biểu minh họa ; 30cm.

Xây dựng biện pháp phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trong dạy học hình học lớp 6. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp phát triển năng lực giao tiếp
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
5
Đặc điểm hành chức của thành ngữ trong các văn bản đọc hiểu sách giáo khoa ngữ văn Trung học cơ sở : Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam. Mã số: 8.22.01.02 / Lại Thị Ngọc Minh; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
98tr. + CD : bảng minh họa ; 30cm.

Đặc điểm hành chức của thành ngữ trong các văn bản đọc hiểu sách giáo khoa ngữ văn Trung học cơ sở xét trên bình diện cấu tạo và chức năng ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1