Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực công tác tại các cơ sở Y tế trực thuộc Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Minh Nguyện; Bùi Thị Minh Tiệp hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
72tr + CD : bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; 30cm + CD

Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng. Biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực công tác tại các cơ sở y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh thuộc Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Hải Hưng; Nguyễn Hoàng Tiệm hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
74tr. + CD : bảng, hình, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực tại Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh thuộc Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng. Biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh thuộc Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên 189 - Bộ quốc phòng : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Thế Hào; Bùi Bá Khiêm hướng dẫn
Hải Phòng, 2020
82tr. + CD : bảng biểu minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên 189. Một số biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên 189
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp phát triển nhân lực tại Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Vũ Quý Khoa; Nguyễn Thị Mỵ hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
64tr. + CD : bảng, biểu đồ, sơ đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng phát triển nhân lực của Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng. Một số biện pháp phát triển nhân lực tại Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Cambridge English for human resources / George Sandford
Cambridge : Cambridge university press, 2011
128p. ; 24cm


Đầu mục:1