Dòng Nội dung
1
Biện pháp đẩy mạnh hoạt động gia công xuất khẩu tàu biển tại Công ty 189, tổng cục công nghiệp Quốc phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 8.34.01.01 / Nguyễn Huy Phương; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
89tr + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Thực trạng về hoạt động gia công xuất khẩu tàu biển tại Công ty 189 trong giai đoạn 2013 - 2017. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động gia công xuất khẩu tàu biển tại Công ty 189
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản : Luận văn thạc sĩ khoa học; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Xuân Sơn; Vũ Trụ Phi hướng dẫn
Hải Phòng : Nxb. Trường Đại học Hải Phòng, 2011
71tr. ; 30cm

Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; Đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản; Đề xuất một số biện pháp và kiến nghị giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam ra thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Nhật Bản.
Đầu mục:1
3
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý xuất khẩu mặt hàng giày dép tại Công ty TNHH công nghiệp Giầy AURORA Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 8.31.01.10 / Nguyễn Thị Hương; Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn
Hải Phòng, 2018
96tr + CD : bảng, sơ đồ minh họa ; 30cm.

Thực trạng xuất khẩu mặt hàng giày dép tại Công ty TNHH công nghiệp Giầy AURORA Việt Nam. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý xuất khẩu mặt hàng giày dép tại Công ty TNHH công nghiệp Giầy AURORA Việt Nam
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu hàng nông sản tại công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ khoa học; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Kim Thoa; Đào Văn Hiệp hướng dẫn
Hải Phòng : Nxb. Trường Đại học Hải Phòng, 2012
96tr. ; 30cm

Nghiên cứu có tính hệ thống về hoạt động xuất khẩu tại công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình. Đánh giá thực trạng và phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng tới thị trường xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty; Đề xuất các biện pháp góp phần hoàn thiện công tác mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản của Công ty.
Đầu mục:1
5
Biện pháp phát triển hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Mã số: 8.34.04.10 / Nguyễn Đình Dũng; Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
80tr. + CD : bảng, hình minh họa ; 30cm.

Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2018. Biện pháp nhằm phát triển hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1