Dòng Nội dung
1
2
3
Bok Set phát rừng đá của yang = Bok Set muih tơmo brông kông yang rong : Sử thi song ngữ Bahnar - Việt; Sưu tầm, giới thiệu. A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ Q.2 /
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017
371tr. ; 21cm.

Giới thiệu trọn bộ nội dung sử thi Bok Set phá rừng đá của yang, có kèm chú thích cụ thể
Đầu mục:1
4
Bơthi - cái chết được hồi sinh : Lễ bỏ mả & nhà mồ Bắc Tây Nguyên / Ngô Văn Doanh
H. : Thế giới, 2007
311tr. ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:11)
5
Bơthi cái chết được hồi sinh / Ngô Văn Doanh
H. : Thời đại, 2010
301tr. ; 21cm

Giới thiệu về người Gia Rai và người Bana ở vùng Bắc Tây Nguyên thuộc hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, đề cập tới lễ hội bỏ mả (Bơ Thi) và nghệ thuật nhà mồ của hai dân tộc này.
Đầu mục:1