Dòng Nội dung
1
2
3
<100=Một trăm> thành phố nổi tiếng của Trung Quốc / Đặng Thanh Tịnh ch.b
H.: Văn hoá thông tin, 2002
403tr; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6)
4
<101=Một trăm linh một> món lẩu Trung Hoa / Thành Hiểu Minh ; Người dịch: Đinh Thị Hòa, Nguyễn Hữu Thăng
H.: Phụ nữ, 1997
175tr; 19cm

Cách nấu 101 món lẩu truyền thống Trung Hoa
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:7)
5