Dòng Nội dung
1
Văn hóa dân gian làng Xuân Úc (Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An) / Trần Hữu Đức
H. : Văn hóa dân tộc, 2016
239tr. ; 21cm

Khái quát về làng Xuân Úc, xã Quỳnh Liên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trình bày về văn học dân gian; nghệ thuật dân gian; di tích lịch sử, văn hoá; phong tục tập quán, các trò chơi dân gian; các nghề làm ăn cổ truyền và văn hoá ẩm thực làng Xuân Úc.
Đầu mục:1