Dòng Nội dung
1
Của cải của các quốc gia ở đâu? Đo lường nguồn của cải thế kỷ XXI : Sách tham khảo
H. : Chính trị Quốc gia, 2008
203tr. : bảng biểu minh họa ; 24cm

Cung cấp phương pháp đo sự biến động của cải, cách đánh giá vốn thiên niên kỉ, ước lượng giá trị của cái, tầm quan trọng của việc đầu tư các nguồn thu: khai thác tài nguyên, nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường
Đầu mục:1
2
3
Đánh giá năng lực Tiếng Việt của học sinh lớp 2 : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thị Mai Dung; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Hải Phòng, 2022
84tr. + 17tr. phụ lục : sơ đồ, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Phân tích thực trạng việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy môn Tiếng Việt của học sinh lớp 2 ở một số trường tiểu học. Đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo mục đích và yêu cầu về việc đánh giá năng lực Tiếng Việt của học sinh lớp 2
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

4
Đánh giá năng lực viết của học sinh lớp 5 các trường tiểu học quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Mã số: 8.14.01.01 / Nguyễn Thị Minh Hương; Nguyễn Thị Hiên hướng dẫn
Hải Phòng, 2019
83tr. + 39tr. phụ lục + CD : bảng, biểu đồ minh họa ; 30cm.

Đánh giá thực trạng năng lực viết của học sinh lớp 5. Đề xuất các biện pháp kiểm tra đánh giá trong môn Tiếng Việt có khả năng đánh giá được năng lực viết của học sinh lớp 5 các trường Tiểu học quận Hồng Bàng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
Đánh giá nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007
207tr. ; 21cm

Cơ sở lý luận và tổng quan các nghiên cứu về đánh giá hoạt động khoa học. Phương pháp đánh giá hoạt động khoa học và kết quả nghiên cứu khoa học.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2)