Dòng Nội dung
1
135 nghề dễ làm / Võ Hồng, Thiên Lữ b.s
Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2006
371tr. ; 19cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:8)
2
207 mẫu văn bản mới nhất thường dùng trong lĩnh vực đất đai nhà ở và xây dựng / Lê Thành Châu, Nguyễn Thị Việt Hà
H. : Lao động xã hội, 2006
402tr. ; 27cm

Giới thiệu 207 mẫu văn bản mới nhất thường dùng trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và xây dựng: các mẫu hợp đồng, mẫu đơn, biên bản...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
3
An investigation into the performance of diamond - shaped dowel joints in concrete slabs on ground / Đỗ Trọng Quang
Kđ. : The University of Queensland, 2009
227tr. ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
4
Áp dụng lý thuyết dây chuyền để lập tiến độ và tổ chức hoàn thiện trong nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật; Chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp / Nguyễn Đức Lợi; Trịnh Quốc Thắng hướng dẫn
H. : Nxb. Trường Đại học Xây dựng, 2010
95tr. ; 30cm +

Đánh giá thực trạng vấn đề lập tiến độ và tổ chức thi công xây dựng phần hoàn thiện các công trình nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam; Đề xuất phương án chia phân đoạn để tổ chức hoàn thiện trong của nhà chung cư cao tầng phù hợp với thực tế tổ chức sản xuất trong điều kiện hiện nay; Áp dụng phương pháp tổ chức sản xuất dây chuyền để lập tiến độ và tổ chức thi công hoàn thiện trong cho nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam.
Đầu mục:1
5
Bài giảng giới thiệu ngành xây dựng : Bài giảng cấp trường. Mã số: BG.CN.2022.06 / Phạm Thị Loan (ch.b); Đỗ Trọng Quang
Hải Phòng, 2022
62tr.+CD : hình, bảng minh họa ; 30cm.

Trình bày tổng quan về ngành xây dựng, định hướng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Phân tích hệ thống tổ chức và cơ cấu quản lý nhà nước ngành xây dựng
Đầu mục:1 Tài liệu số:1