Dòng Nội dung
1
Almanach 5000 năm nền văn minh thế giới / Chu Hữu, Khương Thiếu Ba ch.b
H. : Văn hoá thông tin, 2004
1240tr. ; 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:63)
2
Almanach những nền văn minh thế giới
H. : Văn hóa thông tin, 2008
2231tr. : ảnh minh hoạ ; 32tr.


Đầu mục:1
3
Almanach những nền văn minh thế giới
H. : Văn hóa thông tin, 2007
2416tr. ; 32cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
4
Almanach những nền văn minh thế giới / Hoàng Minh Thảo,... ; Người dịch: Thế Trường,...
H.: Văn hóa thông tin, 1997
2047tr : minh họa; 24cm

Lịch, biên niên lịch sử sự kiện, nhân vật và nền văn hoá cổ thần bí Đông - Tây. Những nền văn m,inh nhân loại, di sản văn hoá đất nước, con người và các phong tục kỳ lạ thế giới. Khoa học kỹ thuật với nền văn minh nhân loại và dự báo nền văn minh thế kỷ 21
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:24)
5
Almanach những nền văn minh thế giới / Hoàng minh Thảo,...B.s.; Thế Trường,... dịch
H.: Văn hoá thông tin, 1995
2048tr; 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:114)